COMPARTIMENTUL ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

Nume Funcţia Număr
birou
Telefon Fax  E-mail  Declarații 
de
avere
Declarații 
de
interese
Constantin PUIU Expert 304 0725 / 940712 0231 / 513517 constantin.puiu@cnpp.ro 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Radu-Mihai
BELDIMAN
2019 2020 2021 2022 2023 2023(încetare) 2019 2020 2021 2022 2023 2023(încetare)
Anișoara
MUNTEANU
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022