COMPARTIMENTUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Nume Funcţia  Număr
birou
 Telefon  Fax  E-mail Declarații
de
avere
Declarații
de
interese
 Brîndușa-Margareta
RUSSU
 Consilier  202  0725 / 588820  0231 / 513517  brandusa.russu@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
 Sava
PAȘNICIUC
 Inspector  202   0725 / 588820  0231 / 513517  sava.pasniciuc@cnpp.ro  2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023