Nume Funcţia  Număr
birou
 Telefon  Fax  E-mail Declarații
de
avere
Declarații
de
interese
 Brîndușa-Margareta
RUSSU
 Consilier  202  0725 / 588820  0231 / 513517  brandusa.russu@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022
 Sava
PAȘNICIUC
 Inspector  202   0725 / 588820  0231 / 513517  sava.pasniciuc@cnpp.ro  2017 2018 2019
2020 2021 2022
2017 2018 2019
2020 2021 2022