Lista cuprinzând documentele produse/gestionate de instituție

▪ Compartimentul audit
▪ Compartimentul legislație și contencios
▪ Compartimentul informatică
▪ Compartimentul resurse umane
▪ Compartimentul comunicare și relații publice
▪ Compartimentul expertiză medicală
▪ Compartimentul accidente de muncă și boli profesionale
▪ Serviciul financiar-contabilitate
▪ Compartimentul gestiunea biletelor de tratament
▪ Serviciul evidență contribuabili
▪ Compartimentul achiziții publice
▪ Serviciul stabiliri prestații
▪ Compartimentul pensii internaționale
▪ Serviciul plăți prestații