COMPARTIMENTUL PENSII INTERNAȚIONALE

Nume Funcţia Număr birou Telefon Fax  E-mail  Declarații 
de
avere 
Declarații 
de
interese
Alexandru
SAVIN
Inspector 311 0725 / 940714 0231 / 513517 botosani.pi@cnpp.ro
alexandru.savin@cnpp.ro
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Aura-Loredana
DUPIR
Inspector 311 0725 / 940714 0231 / 513517 aura.dupir@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023