COMPARTIMENTUL JURIDIC

Nume Funcţia Număr
birou
Telefon Fax  E-mail  Declarații
de
avere
Declarații
de
interese
Roxana
RUSU
Consilier
juridic
207 0725 / 943614 0231 / 513517 roxana.rusu@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Cătălin-Visarion
DUPIR
Consilier
juridic
207 0725 / 943614 0231 / 513517 catalin.dupir@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023