Nume Funcția Număr
birou
Telefon Fax E-mail Declarații
de
avere
Declarații
de
interese
Ionela-Ancuţa
BENDIAC
5 0371 / 471307 0231 / 513517 ionela.bendiac@cnpp.ro 2021 2022 2021 2022
Ana-Maria MIHĂESCU Inspector     2021 2022 2021 2022