SERVICIUL STABILIRI PRESTAȚII

Nume Funcţia Număr
birou
Telefon Fax E-mail  Declarații 
de
avere 
Declarații 
de
interese
Cristian
BÎRZOIEȘ
Șef serviciu 308 0725 / 588815 0231 / 513517 cristian.birzoies@cnpp.ro 201120122013
201420152016
201720182019
20202021
2022 2023
201120122013
201420152016
201720182019
20202021
2022 2023
Daniela
MIHALĂU
Consilier 314 0725 / 940714 0231 / 513517 daniela.hritcu@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Vasile
HURDUZAN
Consilier 314 0725 / 940719 0231 / 513517 vasile.hurduzan@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Mihaela-Daniela
OGHINCIUC
Inspector 310 0725 / 940710 0231 / 513517 daniela.oghinciuc@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Angela
RUSU
Inspector 314 0725 / 940714 0231 / 513517 angela.rusu@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Oana
BOTEZATU
Inspector 314 0725 / 940711 0231 / 513517 oana.botezatu@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Magda
ȚURCANU
Consilier 310 0725 / 940710 0231 / 513517 magda.turcanu@cnpp.ro 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Elena-Mihaela
NECHIFOR
Inspector 309 0725 / 940710 0231 / 513517 mihaela.nechifor@cnpp.ro 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Ioana TURCAN Inspector 309 0725  / 940711 0231 / 513517 ioana.turcan@cnpp.ro 2022 2023 2022 2023
Ana-Maria DAMACHE Inspector 310 0725 / 940710 0231 / 513517 @cnpp.ro 2023 2023
Marius-Constantin BUDĂI Raport de serviciu suspendat 2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023
2013 2014 2015
2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023
Alina ANDRONACHE
2022 2023 2024(încetare) 2022 2023 2024(încetate)
Maria
LAZĂR
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2023(încetare)
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2023(încetare)
Maria-Liliana
BOGHIAN
2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 (încetare)
2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 (încetare)