COMPARTIMENTUL EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Nume Funcţia Număr
birou
Telefon Fax E-mail 
Adriana
AXINTE
Medic
primar
8 0231 / 514466 0231 / 513517 adriana.cenusa@cnpp.ro
Brîndușa-Elena
HONCIUC
Asistent
medical
8 0231 / 514466 0231 / 513517 brandusa.honciuc@cnpp.ro
Lavinia CIOBANU Medic rezident    
Ioan
RĂUS
Asistent
medical
Spitalul Municipal Dorohoi 0725 / 588816 0231 / 613240 ioan.raus@cnpp.ro