Nume Funcţia Program audienţe Telefon Fax E-mail
Ioan
BUZILĂ
Director
executiv
Luni – Vineri: 9.00 – 14.00
Camera 201, etaj 2
0723 / 693963 0372 / 891736
0231 / 516141
ioan.buzila@cnpp.ro
*** Director
executiv
adjunct
(Direcția Economică, Evidență Contribuabili)
Marţi şi Vineri: 9.00 – 14.00
Camera 203, etaj 2
*** *** ***
Mihăiţă-Narcis
DREŢCANU
Director
executiv
adjunct
(Direcția Stabiliri și Plăți Prestații)
Luni şi Joi: 9.00 – 14.00
Camera 307, etaj 3
0728 / 938051 0372 / 891736 narcis.dretcanu@cnpp.ro