Nume Funcţia Număr
birou
Telefon Fax  E-mail  Declarații 
de
avere
Declarații 
de
interese
Anișoara
MUNTEANU
Expert 304 0725 / 940712 0231 / 513517 anisoara.munteanu@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022
Radu-Mihai
BELDIMAN
Inspector 304 0725 / 940712 0231 / 513517 radu.beldiman@cnpp.ro 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Lucica
POENARIU
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019
 2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019