Nume Funcţia Număr birou Telefon Fax  E-mail  Declarații 
de
avere 
Declarații 
de
interese
Alexandru
SAVIN
Inspector 314 0725 / 940714 0231 / 513517 botosani.pi@cnpp.ro
alexandru.savin@cnpp.ro
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022
Aura-Loredana
DUPIR
Inspector 309 0725 / 940719 0231 / 513517 aura.dupir@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022
Angela
DROBOTĂ
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 
2018 2019
2011 2012 2013
2014 2015 2016
2017 2018 2019