Nume Funcţia Număr
birou
Telefon Fax E-mail  Decl.
de
avere
Decl.
de
interese
Tatiana
APOSTOAIE
Șef
Serviciu
210 0725 / 940320 0231 / 513517 tatiana.apostoaie@cnpp.ro 2016
2017
2018
2016
2017
2018
Monica
POSTEA
Consilier 210 0725 / 940320 0231 / 513517 monica.postea@cnpp.ro 2016
2017
2018
2016
2017
2018
Elena
JABA
Consilier 203 0231 / 536724 0231 / 513517 elena.jaba@cnpp.ro 2016
2017
2018
2016
2017
2018
Rodica
STRĂCHINARU
Inspector 210 0725 / 940320 0231 / 513517 rodica.strachinaru@cnpp.ro 2016
2017
2018
2016
2017
2018
Ana
ACIOBĂNIȚE
Inspector Casierie 0725 / 943617 0231 / 513517 ana.aciobanite@cnpp.ro 2016
2017
2018
2016
2017
2018
Roxana
Mihaela
SÎNCOVIȚĂ
Inspector 210 0725 / 940320 0231 / 513517 roxana.sancovita@cnpp.ro 2016
2017
2018
2016
2017
2018
Irina-Laura
BOROLEANU
Consilier 210 0725 / 940320 0231 / 513517 irina.boroleanu@cnpp.ro 2016
2017
2018
2016
2017
2018
Maria-Liliana
BOGHIAN
Inspector Casierie 0725 / 943617 0231 / 513517 2016
2017
2018
2016
2017
2018
Mihai
ACIOBĂNIȚE
Şofer 0725 / 940718 0231 / 513517 2016
2017
2018
2016
2017
2018