Nume Funcţia Număr
birou
Telefon Fax  E-mail  Decl.
de
avere
Decl.
de
interese
Mihaela-Vasilica
ALUNCĂRIȚE
Şef
serviciu
306 0725 / 588814  0231 / 513517  mihaela.aluncarite@cnpp.ro  2016
2017
2018
 2016
2017
2018
 Gabriela
COSTIUC
 Consilier  315  0725 / 940715  0231 / 513517  gabriela.costiuc@cnpp.ro  2016
2017
2018
 2016
2017
2018
 Doina
COJOCARIU
 Inspector  316  0725 / 940716  0231 / 513517  doina.cojocariu@cnpp.ro  2016
2017
2018
 2016
2017
2018
 Camelia-Anda
PETROV
 Inspector  316  0725 / 940716  0231 / 513517  camelia.petrov@cnpp.ro  2016
2017
2018
 2016
2017
2018
 Pușa
CIORNEA
 Inspector  317  0725 / 940717  0231 / 513517  pusa.ciornea@cnpp.ro  2016
2017
2018
 2016
2017
2018
 Mihaiela-Lăcrămioara
ARAPU
 Inspector  315  0725 / 940715  0231 / 513517  mihaela.arapu@cnpp.ro  2016
2017
2018
 2016
2017
2018
 Klaudia
MIDOSCHI
 Inspector  317  0725 / 940717  0231 / 513517  klaudia.midoschi@cnpp.ro  2016
2017
2018
 2016
2017
2018
 Raluca
ENACHE
 Inspector  305  0725 / 940713  0231 / 513517  raluca.enache@cnpp.ro  2016
2017
2018
 2016
2017
2018
 Cornelia
BORTĂ-SANDU
 Inspector  305  0725 / 940713  0231 / 513517  cornelia.borta@cnpp.ro  2016
2017
2018
 2016
2017
2018
Tamara
BUZILĂ
Inspector 305 0725 / 940713 0231 / 513517 tamara.buzila@cnpp.ro 2016
2017
2018
2016
2017
2018
Silvia
POPESCU
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Lucica
PETRARU
2016
2017
2018
2016
2017
2018