Intrari dupa Costiuc Ciprian

Anunț concurs pentru ocuparea unui post de execuție, contractual pe perioadă determinată (06/2024 – 08/2024), în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021) – 30 mai 2024

Casa Județeană de Pensii Botoșani anunţă scoaterea la concurs a unui post de execuție – consilier (S) debutant, contractual pe perioadă determinată (iunie 2024 – august 2024), pentru activitatea de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii. (detalii)

Comunicat de presă al CNPP privind plata în avans a pensiilor și a altor drepturi prevăzute de legi speciale, aferente lunii mai 2024

Prin Hotărârea de Guvern nr. 442/25.04.2024, au fost asigurate fondurile necesare pentru plata în avans a pensiilor și a altor drepturi prevăzute de legi speciale, aferente lunii mai 2024, din bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetul de stat. Casa Națională de Pensii Publice a depus toate diligențele pentru a vira – până la […]

Comunicat de presă al MMSS privind plata pensiilor aferente lunii mai 2024 înaintea Sărbătorilor Pascale

Pensiile aferente lunii mai 2024 se plătesc înaintea Sărbătorilor Pascale La solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern și un Memorandum pentru ca plata pensiilor să poată fi făcută înaintea Sărbătorilor Pascale. Executivul a aprobat, în ședința de joi – 25 aprilie, cele două acte […]

Anunț examen de promovare în grad profesional pentru o funcție publică de execuție – 24 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și art. 618 alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Casa Județeană de Pensii Botoșani organizează, la sediul instituției din Botoșani, Calea Națională nr. 85, examen de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție Inspector, clasa I, grad […]

Indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii pentru anul 2024

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2024 I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de: • 7.567 lei – începând cu 1 ianuarie 2024. II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale sunt următoarele: • 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru […]

Comunicat de presă în atenția elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș

În atenția elevilor și studenților beneficiari ai unei pensii de urmaș A. Elevii beneficiari ai unei pensii de urmaş, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de  25 septembrie 2023  adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2023–2024, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. !!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia […]

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, CONCURS NAȚIONAL, PROIECT – PILOT

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat în data de 23 martie 2023 PROIECTUL-PILOT AL CONCURSULUI NAȚIONAL pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul administraţiei publice centrale. Proiectul-pilot are la bază o abordare modernă de recrutare în funcția publică și se desfășoară în două etape: etapa de recrutare, realizată prin concurs național, organizat de Agenția Națională […]

Comunicat privind clarificarea modului de organizare a studiilor efectuate în străinătate, în vederea stabilirii pensiei de urmaș

Pentru clarificarea modului de organizare a studiilor efectuate în străinătate, în vederea stabilirii pensiei de urmaș, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, din cadrul Ministerului Educației, recomandă ca solicitările să fie însoțite de copia după documentul școlar (dacă actul de studii este emis în limbile română, engleză, franceză spaniolă sau italiana) sau de […]

Sărbători fericite! La mulți ani! Cu drag, colectivul Casei Județene de Pensii Botoșani

● Anunț MMPS – evaluare în vederea desemnării unui atașat pe probleme de muncă și sociale, a cărui misiune diplomatică se desfășoară în cadrul Ambasadei României în Statul Israel

Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale organizează evaluare în vederea desemnării unui atașat pe probleme de muncă și sociale, din cadrul Corpului Atașaților pe Probleme de Muncă și Sociale, a cărui misiune diplomatică se desfășoară în cadrul Ambasadei României în Statul Israel, pe o durată determinată, care să nu depășească 90 de zile de la încetarea […]

● În atenţia angajatorilor şi/sau persoanelor fizice care solicită eliberarea documentului portabil A1 pentru lucrătorii detaşaţi în spaţiul comunitar

Având în vedere platforma dezvoltată pe portalul CNPP (www.cnpp.ro) în secţiunea „Comunicare cu publicul / Depuneri cereri şi documente„, vă recomandăm să utilizaţi acest mijloc modern şi eficient de comunicare.   Această opţiune asigură: un grad mai mare de conformitate faţă de cerinţele de conţinut al dosarului, luând în considerare că formularul de cerere prevede explicit documentele […]

● Anunţ referitor la transmiterea prin mijloace electronice a adeverinţelor care atestă continuarea studiilor

După cum este cunoscut, potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor. Sunt […]

● Precizări referitoare la aplicarea prevederilor OUG nr. 163/2020 (cumpărare de vechime)

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, a intrat în vigoare la data de 28.09.2020.  Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată numai în perioada 28.09.2020 – 31.08.2021. În intervalul de 6 […]

● Comunicat MMPS privind plata retroactivă pentru cel mult 6 ani de vechime în muncă și valorificarea unor informații din arhiva electronică pentru stabilirea pensiei, aprobate de Guvern

Persoanele care nu au calitatea de pensionar și care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea să plătească retroactiv contribuția la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani. De asemenea, în situații excepționale, în care carnetele de muncă nu se mai găsesc sau sunt deteriorate, perioadele de […]

● Comunicat referitor la continuarea dialogului bilateral între reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice din România și cei ai Institutului Național de Securitate Socială din Regatul Spaniei

La data de 16 septembrie 2020, a avut loc cea de a doua reuniune în format de  videoconferință între reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale din România, ai Ambasadei României în Regatul Spaniei și reprezentanții Institutului Național de Securitate Socială (INSS) din Regatul Spaniei. Partea română a fost […]

● Precizări referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 188/2020

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 188/2020, noi locuri de muncă sunt recunoscute ca locuri de muncă în condiţii speciale, în înțelesul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Sunt avute  în  vedere următoarele activităţi din sectorul construcții nave pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu […]

● Comunicat referitor la plata pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale în luna septembrie 2020

Casa Națională de Pensii Publice informează beneficiarii sistemului public de pensii că operațiunile  referitoare la achitarea drepturilor de pensie pentru luna septembrie 2020 au fost încheiate. Documentele de plată/informare a plății pensiei au fost expediate către Compania Națională „Poșta Română” SA și au fost finalizate toate celelalte operațiuni care implică plata pensiilor și a celorlalte drepturi de […]

● Comunicat referitor la majorările de drepturi care se aplică de la 1 septembrie 2020

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751/18.VIII.2020, conduce la următoarele majorări, începând cu data de 1 septembrie 2020: 1. Potrivit art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. […]

● Majorarea indemnizației lunare acordate prin Decretul-Lege nr. 118/1990, în cazul unor categorii de persoane

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 117/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, indemnizația lunară se majorează de la 200 […]

● Reluarea activității privind tratamentul balnear în unitățile aflate în proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice

Începând cu data de 24.06.2020, Casa Națională de Pensii Publice a reluat activitatea de tratament balnear în hotelurile și bazele de tratament care aparțin Societății Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă – „TBRCM” SA. Casa Națională de Pensii Publice dispune de structuri complete de cazare, masă şi tratament în 13 staţiuni balneoclimaterice […]

● Comunicat referitor la biletele de tratament balnear asigurate prin Casa Națională de Pensii Publice

Casa Naţională de Pensii Publice se pregătește pentru reluarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, în condiţii de siguranţă medicală impuse de prevenirea răspândirii COVID–19. Persoanele interesate pot depune cererile la casa de pensii  în a cărei rază teritorială domiciliază. Pentru evitarea aglomeraţiei la sediile caselor de pensii, recomandăm transmiterea cererilor […]

● Anunț referitor la măsurile privind RELUAREA GRADUALĂ A ACTIVITĂȚII DE RELAȚII CU PUBLICUL în casele teritoriale de pensii

Odată cu trecerea la starea de alertă, instituțiile care funcționează în cadrul sistemului public de pensii își reiau activitatea de relaţii cu publicul, gradual. Urmărim să protejăm – în continuare – sănătatea beneficiarilor noștri și să prevenim răspândirea Covid 19, astfel că vom începe cu următoarele servicii sensibile:  Depunerea dosarelor de pensii și a cererilor […]

● Comunicat de presă cu privire la ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ a capacității de muncă, după data de 15 mai 2020

CABINET DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ BOTOȘANI: 0231.514466, 0725.943616, 0725.588820 CABINET DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ DOROHOI: 0231.613240, 0725.588816 E-MAIL: cjpbt.expertiza@yahoo.com Începând cu data de 15.05.2020, cabinetele de expertiză medicală a capacității de muncă își reiau activitatea de expertizare a capacității de muncă, în cazul pensionarilor de invaliditate care urmau să fie revizuiți la termen, cu programare stabilită în perioada instituirii stării […]

● EXPERTIZAREA MEDICALĂ A CAZURILOR NOI; Revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate; Suspendarea acordării biletelor de tratament balnear; Întreruperea sejurului pentru tratament balnear; Măsurile de prevenție

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Națională de Pensii Publice a făcut următoarele anunțuri referitoare la: # EXPERTIZAREA MEDICALĂ A CAZURILOR NOI # Revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate # Activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear și de întrerupere a sejurului pensionarilor aflați în tratament # […]

● Indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii pentru anul 2020

Indicatorii utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2020 sunt următorii: I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de: • 5.163 lei – în perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 (conform Legii nr.47/2019); • 5.429 lei – începând cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii […]

● Informare privind plata pensiilor în luna ianuarie 2020

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor bănești pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poșta Română S.A. Astfel, în mod excepțional, drepturile se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 10 […]

● Precizări referitoare la unele modificări legislative în sistemul public de pensii aplicabile începând cu 01.09.2019

Biroul de presă al Casei Naţionale de Pensii Publice aduce la cunoştinţa cetăţenilor următoarele modificări legislative în sistemul public de pensii, aplicabile începând cu data de 01.09.2019: valoarea punctului de pensie se majorează de la 1.100 lei la 1.265 lei; nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari se majorează de la 640 lei la 704 lei; indemnizaţia […]

● Manualul de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise şi participative

Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul „Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare naţională, care se derulează începând cu data de 27 iulie 2018. Scopul proiectului este creşterea gradului de transparenţă a actului de guvernare la nivel central […]

● Informare privind modificările aduse în domeniul asigurărilor sociale de O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normatice și prorogarea unor termene și H.G. nr. 937/20018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

În perioada 2019 – 2021 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru decembrie 2018 următoarele drepturi: Indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările […]

● Precizări referitoare la termenul de aplicare a prevederilor Legii nr. 186/2016

Casa Națională de Pensii Publice reamintește persoanelor care doresc să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale, în condițiile încheierii unui contract de asigurare în baza Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, că pot încheia un astfel de contract numai până la data de 31 decembrie 2018. Condițiile și procedura încheierii contractelor de asigurare rămân […]

● Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul noii legi a pensiilor

Comunicat de presă Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind sistemul public de pensii (descarcă de aici). Proiectul de act normativ se bazează pe mai multe principii fundamentale: – contributivitate, adică plată în funcţie de contribuţie; – egalitate, adică pensionari care au aceeaşi vechime, dar care au ieşit la pensie în […]

● Aprobarea modelului unic al „Biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/Biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate”

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României nr. 334 din 17 aprilie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 456/842/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletului de internare utilizat în […]

● Informare legislativă – OSG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

În Monitorul Oficial nr. 387/07.05.2018, Partea I, a fost publicat Ordinul Secretariatului Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. La data intrării în vigoare a noului Ordin, OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Noutăţile şi completările aduse de OSG nr. 600/2018 pot fi analizate consultând actul […]

● Noutăţi introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2018

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt următoarele: • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 […]