Bugetul cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei (Bugetul asigurărilor sociale de stat, Bugetul de stat, Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale), pe ani, în format deschis, precum şi rectificările bugetare:
▪ Bugetul instituţiei pe anul 2019
▪ Bugetul instituţiei pe anul 2018
 Bugetul instituţiei pe anul 2017
 Bugetul instituţiei pe anul 2016
 Bugetul instituţiei pe anul 2015