Rapoarte și studii

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Rapoarte privind activitatea
desfăşurată de Casa Județeană de Pensii Botoşani
Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică Rezultate şi indicatori anuali de evaluare obţinuţi în urma derulării acţiunilor / activităţilor planificate
2017 2017 2017 2017
2016 2016 2016 2016
2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013