Rapoarte și studii

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Rapoarte privind activitatea
desfăşurată de Casa Județeană de Pensii Botoşani
Rapoarte semestriale privind soluţionarea petiţiilor (art. 14 din O.G. nr. 27/2012) Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică Rezultate şi indicatori anuali de evaluare obţinuţi în urma derulării acţiunilor / activităţilor planificate
2018 2018 2018 2018 2018
2017 2017 2017 2017 2017
2016 2016 2016 2016 2016
2015 2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014 2014
2013 2013 2013 2013 2013