Rapoarte și studii Anul
Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public
2017 2016 2015 2014 2013
Rapoarte privind activitatea
desfăşurată de Casa Județeană de Pensii Botoşani
2017 2016 2015 2014 2013
Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică
2017 2016 2015 2014 2013
Rezultate şi indicatori anuali de evaluare
obţinuţi în urma derulării acţiunilor/activităţilor planificate
2017 2016 2015 2014 2013