CARIERĂ

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

CONCURSURI – anul 2021

Concurs – Serviciul Financiar Contabilitate (19.07.2021)
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisăRezultate probă interviu; Rezultate finale

Concurs – Compartimentul Accidente de muncă și boli profesionale (13.07.2021)
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate proba eliminatorie; Rezultate probă scrisăRezultate probă interviu; Rezultate finale

Concurs – Compartimentul Expertiză Medicală (11.05.2021)
Anunț examen; Bibliografie examen; Calendar concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluționarea contestației); Rezultate probă interviu; Rezultate finale


CONCURSURI/EXAMENE – anul 2020

Examen de promovare (17.12.2020)
Anunț examen; Bibliografie examen; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

 

CONCURSURI – anul 2019

Concurs – Serviciul Financiar-Contabilitate (25.09.2019)
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluţionarea contestaţiilor); Rezultate probă interviu; Rezultate finale

Concurs – Serviciul Financiar-Contabilitate (11.09.2019)
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare;

Concurs – Serviciul Evidenţă Contribuabili (04.09.2019)
Anunţ concurs; Bibiografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

Concurs – Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale (15.01.2019, 17.01.2019)
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Anunţ – ora susţinerii interviului; Rezultate probă interviu; Rezultate finale


CONCURSURI – anul 2017

Concurs – Serviciul Stabiliri Prestaţii (24.08.2017, 28.08.2017)
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate proba scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

Concurs – Serviciul Stabiliri Prestaţii (22.05.2017, 24.05.2017)
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluţionarea contestaţiilor);  Rezultate probă interviu; Rezultate probă interviu (după soluţionarea contestaţiilor)Rezultate finale

Concurs – Serviciul Evidenţă Contribuabili (10.05.2017, 12.05.2017)
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

Concurs – Serviciul Stabiliri Prestaţii (24.04.2017, 26.04.2017)
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale